Termine

  09/2018
  10.09.2018 - 11.09.2018 NOST Semesterprüfung
  13.09.2018 BRP Fachbereich Elektronik schriftl. (nicht standardisiert), 1. Nebentermin, ab 08:00 Uhr
  13.09.2018 BRP Fachbereich Informatik schriftl. (nicht standardisiert), 1. Nebentermin, ab 08:00 Uhr
  14.09.2018 1. Nebentermin Deutsch schriftl.
  14.09.2018 sBRP Deutsch schriftl. (standardisiert), 1. Nebentermin, ab 08:30 Uhr
  18.09.2018 1. Nebentermin Englisch schriftl.
  20.09.2018 1. Nebentermin (angew.) Mathematik schriftl.
  20.09.2018 sBRP Mathematik schriftl. (standardisiert), 1. Nebentermin, ab 08:30 Uhr
  27.09.2018 BRP Englisch mündl., 1. Nebentermin, ab 08:00 Uhr
  10/2018
  05.10.2018 BRP Fachbereich Elektronik mündl. (nicht standardisiert), 1. Nebentermin, ab 08:00 Uhr
  05.10.2018 BRP Fachbereich Informatik mündl. (nicht standardisiert), 1. Nebentermin, ab 08:00 Uhr
  05.10.2018 sBRP Deutsch mündl. (standardisiert), 1. Nebentermin, ab 08:00 Uhr
  12.10.2018 1. Nebentermin Kompensationsprüfung mündl.
  11/2018
  05.11.2018 - 06.11.2018 NOST Semesterprüfung
  01/2019
  09.01.2019 2. Nebentermin Deutsch schriftl.
  09.01.2019 sBRP Deutsch schriftl. (standardisiert), 2. Nebentermin, ab 08:30 Uhr
  10.01.2019 2. Nebentermin Englisch schriftl.
  15.01.2019 2. Nebentermin (angew.) Mathematik schriftl.
  15.01.2019 sBRP Mathematik schriftl. (standardisiert), 2. Nebentermin, ab 08:30 Uhr
  30.01.2019 2. Nebentermin Kompensationsprüfung schriftl.
  30.01.2019 sBRP Deutsch mündl. (standardisiert), 2. Nebentermin, ab 08:00 Uhr
  31.01.2019 BRB Englisch mündl., 2. Nebentermin, ab 08:00 Uhr

  Page 2 of 2 12 <<